Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Diginews matematika

Připravili jsme pro Vás inspiraci do výuky z oblasti uplatnění digitálních technologií ve výuce matematiky. Přejeme Vám příjemné čtení.

Na webu Národního pedagogického institutu Vás seznámíme s různými možnostmi využití technologií v hodinách matematiky:

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

Online zdroje Vám umožní získávat nové informace, rychleji a přesněji pracovat, poznávat nové postupy a pozitivně motivovat žáky:

Pracujte s Google kalkulačkou a vyhledávačem Wolfram Alpha

Nabízíme Vám příklady zařazení digitálních technologií do výuky matematiky a rozvoje digitálních gramotností:

Matematika a digitální gramotnost ruku v ruce

Jak lze se žáky 1. stupně rozvíjet prostorovou představivost a orientaci i za pomoci digitálních technologií:

Škola z ptačí perspektivy

Vyzkoušejte si ve třídě statistické šetření. Naučte žáky na 2. stupni získávat, zpracovávat a prezentovat data:

Jak vypadá průměrný deváťák

Přejeme Vám krásné a bezstarostné prožití prázdnin.