Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Srpen 2020

Jaké místo mají digitální technologie v primárním vzdělávání?

Nepřehlédněte kolekci článků věnujících se zapojení digitálních technologií do primárního vzdělávání. Autorky zde popisují různé příležitosti, které může primární vzdělávání nabízet pro rozvoj digitální gramotnosti žáků. Najdeme zde příklady běžných aktivit k rozvíjení digitální gramotnosti, dozvíme se, jakým způsobem se může digitální svět promítat do vzdělávacího obsahu a cílů výuky v různých vzdělávacích oblastech (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Umění a kultura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce).

Články jsou součástí seriálu Podpora revizí ICT kurikula.


Digitálním světem s dětmi bezpečně

Zamysleme se spolu s Mgr. Hanou Splavcovou nad tím, jak můžeme rozvíjet digitální gramotnost u dětí mladšího věku. Mohou nám poradit ajťák Michal a robůtek TIO, průvodci sérií příběhů v digitálním světě: https://www.npicr.cz/aktuality/digitalni-gramotnost-v-predskolnim-vzdelavani.