Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „základní vzdělávání“

Inspirativní zdroje pro distanční výuku uměleckých oborů

S technologiemi za uměleckou tvorbou  

Robert Mimra, ředitel společnosti Portedo o.p.s., nám v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti představuje příklady aktivit, v rámci nichž je možné umění předávat na dálku. 

https://www.npicr.cz/aktuality/podpora-umeleckeho-vzdelavani-pro-rovne-prilezitosti 

Inspirativní zdroje pro distanční výuku výtvarné výchovy 

Nahlédněme s Markétou Pastorovou do dílny současných výtvarných umělců, kteří používají digitální technologie jako vizuální prostředky pro uchopení tématu i jako vlastní téma. 

https://www.npicr.cz/aktuality/inspirativni-zdroje-pro-vytvarnou-vychovu

Příklady dobré praxe z přehlídky tvorby dětí a mládeže

Poznávejme umělecká díla mladých tvůrců a diskutujme o nich.

https://www.npicr.cz/aktuality/vytvarne-prehlidky-2019


Diginews cizí jazyky

Na stránkách Národního pedagogického institutu Vás Jitka Tůmová seznámí s příklady aktivit v jazykovém vzdělávání, při kterých využijete digitální technologie:  

https://www.npicr.cz/aktuality/cizi-jazyky-a-digitalni-vzdelavani

Renata Votavová Vám zde představí možnosti i rizika využití technologií žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

https://www.npicr.cz/aktuality/vyuzivani-digitalnich-technologii-svp


Jaké místo mají digitální technologie v primárním vzdělávání?

Nepřehlédněte kolekci článků věnujících se zapojení digitálních technologií do primárního vzdělávání. Autorky zde popisují různé příležitosti, které může primární vzdělávání nabízet pro rozvoj digitální gramotnosti žáků. Najdeme zde příklady běžných aktivit k rozvíjení digitální gramotnosti, dozvíme se, jakým způsobem se může digitální svět promítat do vzdělávacího obsahu a cílů výuky v různých vzdělávacích oblastech (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Umění a kultura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce).

Články jsou součástí seriálu Podpora revizí ICT kurikula.


Diginews matematika

Na webu Národního pedagogického institutu Vás seznámíme s různými možnostmi využití digitálních technologií v hodinách matematiky:

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky